06-28255038           prslier@hetnet.nl

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Gespecialiseerd in Arbeidsrecht

Werkzaamheden:


  • het voeren van procedures, het adviseren bij arbeidsgeschillen;
  • het voeren van onderhandelingen;
  • het adviseren bij contracten;
  • het geven van workshops;
  • het opstellen van contracten en het zitting nemen in interne of externe bezwaarberoepscommissies;
  • functiewaardering;
  • mediation;


        Functiewaardering:

         De heer Slier heeft tientallen procedures op het terrein van functiewaardering gevoerd.

         Het bureau werkt nauw samen met andere bureaus op het gebied van functiewaardering.


        Mediation:

        Conflictbemiddeling is een activiteit die door de heer Slier zelf wordt uitgevoerd.

        Op verzoek treedt hij op als mediator.


Heeft u een arbeidsjurist nodig?