Werkzaamheden:


  • het voeren van procedures, het adviseren bij arbeidsgeschillen;
  • het voeren van onderhandelingen;
  • het adviseren bij contracten;
  • het geven van workshops;
  • het opstellen van contracten en het zitting nemen in interne of externe bezwaarberoepscommissies;
  • Functiewaardering;
  • Mediation;


Functiewaardering:

De heer Slier heeft tientallen procedures op het terrein van

functiewaardering gevoerd.

Het bureau werkt nauw samen met andere bureaus op het gebied van functiewaardering.


Mediation:

Conflictbemiddeling is een activiteit die door de heer Slier zelf wordt uitgevoerd.

Op verzoek treedt hij op als mediator.


Heeft u een arbeidsjurist nodig?

Neem dan contact op.